Projekt edukacyjny życie z Mukowiscydozą ma na celu zwiększenie świadomości na temat życia osób z Mukowiscydozą. Projekt finansowany jest z grantu edukacyjnego firmy Vertex Pharmaceuticals i Pfizer Polska Sp. z o.o.

Vertex
Pfizer

Webinary

Nasze doświadczenia

Rolki