Projekt „Opracowanie i wydawanie czasopisma „Mukowiscydoza” wraz z internetową bazą artykułów” realizowany jest w terminie od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 31 marca 2024 r. i finansowany z dotacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz środków własnych.
Projekt dofinansowany z dotacji PFRON oraz środków własnych.
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą

Już 36 lat pomagamy chorym na mukowiscydozę