Ośrodki leczenia mukowiscydozy w Polsce

Ośrodki zajmujące się pacjentami chorymi na mukowiscydozę są istotnym punktem wsparcia dla osób dotkniętych tą chorobą. Zapewniają dostęp do wysokiej jakości opieki medycznej i terapeutycznej, edukację dotyczącą choroby oraz wsparcie emocjonalne. Ich głównym celem jest poprawa jakości życia pacjentów, kontrola objawów i powikłań, a także zapobieganie postępu choroby.

Placówki te skupiają zespoły specjalistów, w tym lekarzy pulmonologów, gastroenterologów, dietetyków, fizjoterapeutów i psychologów, którzy współpracują w celu zapewnienia optymalnej opieki nad pacjentami. Świadczą one szeroki zakres usług, takich jak diagnoza, monitorowanie stanu zdrowia, leczenie, rehabilitacja oddechowa i fizjoterapia, terapia żywieniowa oraz wsparcie psychologiczne zarówno dla pacjentów, jak i dla ich rodzin.

Ośrodki kompetencji:

Dziekanów Leśny (Warszawa)

Dziekanów Leśny (Warszawa)

Chorzy do 18 roku życia

SZPZOZ im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym
Centrum Leczenia Mukowiscydozy

ul. Marii Konopnickiej 65,
05-092 Dziekanów Leśny

e-mail: clm@szpitaldziekanow.pl
tel: 22 76 57 402

Prof. dr hab. n. med. Dorota Sands

Warszawa

Warszawa

Dorośli

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
I Klinika Chorób Płuc

ul. Płocka 26,
01-138 Warszawa

www: www.igichp.edu.pl
tel: 22 43 12 143

Rabka-Zdrój

Rabka-Zdrój

Chorzy do 18 roku życia

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
Oddział Terenowy w Rabce-Zdrój
Klinika Pneumonologii i Mukowiscydozy

ul. Prof. Jana Rudnika 3B,
34-700 Rabka-Zdrój

tel: 18 267 60 60 wew. 243
od poniedziałku do czwartku
w godzinach 8:00 – 12.00

Dr hab.n. med. Henryk Mazurek, prof.nadzw. IGiCHP

Rabka-Zdrój

Rabka-Zdrój

Chorzy do 18 roku życia

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc
Oddział Terenowy w Rabce-Zdrój
Klinika Pneumonologii

ul. Prof. Jana Rudnika 3B
34-700 Rabka-Zdrój

tel: 18 267 60 60 wew. 243
od poniedziałku do czwartku
w godzinach 8:00 – 12.00

Dr hab. n. med. Zbigniew Doniec, prof.nadzw. IGiCHP

Poznań

Poznań

Chorzy do 18 roku życia

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego
Klinika Pneumonologii, Alergologii Dziecięcej i Immunologii Klinicznej

ul. Szpitalna 27/33,
60-572 Poznań

e-mail: klinikapad@skp.ump.edu.pl
tel: 61 849 13 13

Prof. dr hab. Anna Bręborowicz

 

Poznań

Poznań

Chorzy do 18 roku życia

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego
Klinika Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych
I Katedra Pediatrii

ul. Szpitalna 27/33,
60-572 Poznań

tel: 61 849 15 80

Prof. dr hab. Jarosław Walkowiak
dr hab. Aleksandra Lisowska

Poznań

Poznań

Dorośli

Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Oddział Pulmonologii, Alergologii i Onkologii Pulmonologicznej

ul. Długa 1/2,
61-848 Poznań

e-mail: szpital@skpp.edu.pl
tel: 61 854 90 00

Prof. dr hab. Halina Batura-Gabryel
dr hab. n. med. Szczepan Cofta

Gdańsk

Gdańsk

Chorzy do 18 roku życia i dorośli

Szpital Dziecięcy Polanki im. M. Płażyńskiego
Poradnia Mukowiscydozy

ul. Polanki 119,
80-308 Gdańsk

tel: 58 554 31 65

Dr Maria Trawińska

Karpacz

Karpacz

Chorzy do 18 roku życia i dorośli

Centrum Medyczne Karpacz

ul. Myśliwska 13,
58-540 Karpacz

e-mail: kontakt@cmkarpacz.pl
tel: 883 358 135,
883 358 138

Dr  n. med. Grzegosz Gąszczyk

Ośrodki regionalne

Bydgoszcz

Bydgoszcz

Chorzy do 18 roku życia

Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. Józefa Brudzińskiego w Bydgoszczy
Oddział Pediatrii Pneumonologii i Alergologii z Pododdziałem Niemowlęcym

ul. Jana Karola Chodkiewicza 44,
85-667 Bydgoszcz

tel: 52 32 62 100

Dr n. med. Radosława Staszak-Kowalska

Kraków

Kraków

Chorzy do 18 roku życia

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Świętego Ludwika

ul. Strzelecka 2,
31-503 Kraków

tel: 12 619 86 34

Dr Zuzanna Kurtyka

Rzeszów

Rzeszów

Chorzy do 18 roku życia

Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 im. św. Jadwigi Królowej
Klinika Alergologii i Mukowiscydozy

ul. Lwowska 60,
35-301 Rzeszów

tel: 17 866 46 67 (klinika)
tel: 17 866 46 66 (poradnia)

email: alergologia@szpital2.rzeszow.pl

Dr n. med. Marta Rachel; rachel@popia.pl

Pozostałe ośrodki:

Warszawa

Warszawa

Chorzy do 18 roku życia

Instytut “Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka”

Al. Dzieci Polskich 20,
04-730 Warszawa

Klinika Gastroenterologii, Hepatologii, Zaburzeń
Odżywiania i Pediatrii

dr n. med. Beata Oralewska

Poradnia Pulmonologiczna

dr n. med. Hanna Dmeńska

Białystok

Białystok

Dorośli

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
II Klinika Chorób Płuc i Gruźlicy

ul. Żurawia 14,
15-540 Białystok

tel: 85 746 80 00

Dr n. med. Łukasz Minarowski

Białystok

Białystok

Dzieci

Poradnia Leczenia Mukowiscydozy Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. Ludwika Zamenhofa

ul. Jerzego Waszyngtona 17,
15-274 Białystok

tel: 85 745 05 85

Dr hab. n. med. Alina Minarowska

Katowice

Katowice

Chorzy do 18 roku życia

Śląski Uniwersytet Medyczny Górnośląskiego Centrum Zdrowia
Dziecięca Klinika Pediatrii

ul. Medyków 16,
40-752 Katowice

tel: 32 207 1700

Prof. dr hab. n. med. Halina Woś

Łódź

Łódź

Chorzy do 18 roku życia

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika

ul. Pabianicka 62,
93-513 Łódź

tel: 42 689 58 75 (poradnia, środy)
tel: 42 689 59 75 (oddział)

Dr Teresa Ruszczyk-Bilecka

Szczecin

Szczecin

Chorzy do 18 roku życia

Samodzielny Szpital Kliniczny nr 1 im. Prof. Tadeusza Sokołowskiego
PAM Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego

ul. Unii Lubelskiej 1,
71-252 Szczecin

tel: 91 425 31 68 (pielęgniarka)
tel: 91 425 31 76 (pokój lekarski)

Dr Iwona Ostrowska

Wrocław

Wrocław

Chorzy do 18 roku życia

Poradnia Alergologiczno-Pulmonologiczna

ul. Krasińskiego 29,
50-450 Wrocław

tel: 501 013 245

Dr Janina Pawłowicz