Jak ważne jest odżywienie osoby chorej na mukowiscydozę?

Stan odżywienia w mukowiscydozie jest kluczowym czynnikiem, który ma istotny wpływ na przebieg choroby oraz jakość i długość życia chorego.