Z poradnika fizjoterapeuty: tuba inhalacyjna

Chłopiec dmucha w Tubę Inhalacyjną
Fot. z archiwum autorki

Każda inhalacja z leku w formie MDI 1 powinna być podawana z wykorzystaniem tuby inhalacyjnej.

Oto krótkie przypomnienie, jak należy prawidłowo korzystać z tuby inhalacyjnej:

  1. Przed użyciem leku trzeba wstrząsnąć dozownikiem.
  2. Zdjąć zatyczkę z dozownika aerozolu.
  3. Włożyć dozownik do pierścienia tuby oraz – w wypadku korzystania z maseczki – przymocować maseczkę do ustnika.
  4. Przyłożyć maseczkę do twarzy, tak aby szczelnie przykrywała nos i usta dziecka, lub objąć szczelnie ustami ustnik, chwytając go zębami, oraz założyć klips na nos (aby mieć pewność, że pacjent w trakcie inhalacji będzie oddychał ustami).
  5. Nacisnąć dozownik jeden raz.
  6. Poczekać z przyłożoną tubą lub polecić dziecku wykonanie od 4 do 6 cykli wdech–wydech (6–8 sek.). Należy przy tym pamiętać, żeby oddechy w tym czasie były spokojne i głębokie.

W wypadku zaleconej większej dawki leku przez lekarza (np. dwukrotnej) powtarzamy czynności z punktów 5 oraz 6.

Przypisy

  1. MDI (ang. Metered Dose Inhalers) – inhalatory ciśnieniowe z podajnikiem (przyp. red.) ↩︎