Europejski Rejestr Mukowiscydozy – dlaczego to takie istotne

DNA helix
DNA helix

W opiece nad chorymi na mukowiscydozę wysokiej jakości dane są kluczowe w podejmowaniu decyzji zarówno w odniesieniu do poszczególnego pacjenta, jak i szerszej grupy chorych. Nawet największe ośrodki leczenia mukowiscydozy mają ograniczone doświadczenia.

Przyczynami powstania Europejskiego Rejestru Mukowiscydozy była potrzeba zbierania jak najszerszej liczby danych w celu poszerzenia wiedzy o chorobie, poprawienia skuteczności opieki zdrowotnej, stworzenia standardów postępowania klinicznego oraz wspierania rozwoju badań naukowych.

Europejski Rejestr Mukowiscydozy zawiera anonimowe dane demograficzne i kliniczne blisko 50 000 pacjentów chorych na mukowiscydozę z 38 krajów, głównie z Europy. Dane te są wysokiej jakości i spełniają z góry ustalone kryteria i definicje.

Dane z rejestru mogą posłużyć m.in. do:

  • porównywania wyników leczenia pomiędzy poszczególnymi krajami,
  • porównania skuteczności leczenia za pomocą poszczególnych metod (technik fizjoterapii, procedur chirurgicznych, terapii lekowych czy interwencji genetycznych),
  • identyfikowania niekorzystnych zjawisk klinicznych u poszczególnych pacjentów (spadek parametrów spirometrycznych, zakażenie dróg oddechowych drobnoustrojami wysoce patogennymi),
  • planowania potrzeb zdrowotnych pacjentów z mukowiscydozą,
  • identyfikowania grup pacjentów odnoszących szczególne korzyści z leczenia (terapia lekowa konkretnej mutacji).

Polska uczestniczy w rejestrze od 2017 r. Dane do rejestru przekazywane są anonimowo, jednak pacjent musi wyrazić na to pisemną zgodę. Rejestr działa zgodnie z wymogami dyrektywy UE/95/46/WE oraz przepisami o ochronie danych osobowych. Wprowadzone dane są szyfrowane i animizowane, co oznacza, że ani przy identyfikacji bezpośredniej, ani pośredniej nie można rozpoznać danej osoby.

Baza danych jest zabezpieczona zgodnie z przepisami o ochronie danych UE zarówno fizycznie, jak i technicznie. Serwery rejestru znajdują się na terenie państw Unii Europejskiej.

W związku z potrzebą monitorowanie skuteczności działania terapii kosztochłonnych, takich jak modulatory CFTR, coraz więcej krajów uzależnia finansowanie tego typu leczenia od dostępności danych. Takim krajem jest na przykład Szwajcaria, która w ciągu kilku lat zebrała dane od ponad 1000 chorych (populacja 8,5 mln mieszkańców). Tendencja lepszego raportowania danych będzie narastała, dlatego tak ważne jest, aby polscy chorzy byli obecni w rejestrze.

Plakat Europejskiego Rejestru Mukowiscydozy

Więcej informacji oraz formularz zgody na:
https://pcfs.pl/pacjenci/

Autor:
Klinika i Zakład Mukowiscydozy, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie Centrum Leczenia Mukowiscydozy, SZPZOZ im. „Dzieci Warszawy” w Dziekanowie Leśnym lukasz.wozniacki@imid.med.pl