Komentarz Zespołu ds. Zakażeń Szpitalnych działającego przy IGICHP w Rabce-Zdroju

Do transmisji zakażeń pomiędzy pacjentami może dojść w przypadku kontaktu pacjentów z CF zarówno w szpitalu, jak i poza nim. Przestrzeganie poniższych zaleceń może ograniczyć ryzyko przenoszenia drobnoustrojów pomiędzy pacjentami. Aby było to możliwe, należy przestrzegać obowiązującego w szpitalu (pracowni) regulaminu. Nie opracowano go po to, aby utrudnić życie pacjentom i opiekunom, ale po to, aby zapewnić bezpieczeństwo pacjentów i sprawne funkcjonowanie oddziału (pracowni).

Podstawowe zasady zmniejszające ryzyko transmisji drobnoustrojów pomiędzy pacjentami:

 • unikanie kontaktów z innymi chorymi – wymiana doświadczeń jest bardzo cenna, ale można to robić na inne sposoby (telefon, Internet), niewymagające osobistego kontaktu i dlatego znacznie bezpieczniejsze,
 • zachowanie możliwie dużego odstępu od innych pacjentów, zwłaszcza kaszlących – optymalna byłaby odległość przynajmniej 3 metrów; nigdy nie wiesz, czy ten ktoś obok nie jest zakażony np. Burkholderia cepacia,
 • unikanie witania się z innymi chorymi i ich opiekunami przez podanie ręki – wystarczy ukłon lub skinienie głową,
 • dezynfekowanie rąk – pojemnik z profesjonalnym środkiem dezynfekcyjnym powinien stanowić niezbędne wyposażenie Twoje i Twojego dziecka, można również korzystać z dozowników środków dezynfekcyjnych zapewnianych przez szpital. Prawidłowa technika dezynfekcji rąk decyduje o skuteczności tej czynności. Wykorzystaj czas oczekiwania na badania w szpitalu (pracowni) na dokładne prześledzenie kolejności czynności wykonywanych w trakcie dezynfekcji (plansze z techniką wiszą nad każdą umywalką w szpitalu),
 • bezwzględne zakładanie maseczki chirurgicznej zaraz po wejściu do placówki opieki zdrowotnej i noszenie jej przez cały czas pobytu, jeżeli jesteś przyjęty na hospitalizację wielodniową maskę zakładaj zawsze przed opuszczeniem sali chorych. Zmień maseczkę zawsze gdy czujesz, że jest wilgotna,
 • unikanie ruchów mimowolnych, typu pocieranie nosa, skubanie wąsów, przeczesywanie włosów wykonywanych niezdezynfekowanymi rękami,
 • wskazane jest przebywanie w poradni w trakcie wizyty kontrolnej z obojgiem rodziców, wówczas jest lepszy nadzór na dzieckiem i łatwiej uniknąć jego zbędnych kontaktów z innymi pacjentami; jedno z rodziców może załatwiać sprawy formalne, czekać np. w kolejce do przyjęcia, podczas gdy drugi rodzic zajmuje się dzieckiem np. w samochodzie na parkingu albo w pustej części korytarza szpitalnego,
 • sprawowanie przez rodziców stałego nadzoru nad dziećmi – unikanie raczkowania po podłodze, grzebania w koszach na śmieci, sprawdzania umywalek i toalet, itp. zachowań zmniejsza ryzyko zakażeń,
 • unikanie kontaktów z innymi chorymi na mukowiscydozę w kolejkach na badania (np. radiologiczne, endoskopowe, ultrasonograficzne, spirometryczne),
 • niewymuszanie na personelu skracania czasu oczekiwania na wykonanie badania w pracowni, w której przebywał inny chory z CF (minimum 30 min) – ta pozorna oszczędność czasu przeznaczonego na wizytę może skutkować koniecznością wielodniowej hospitalizacji w przypadku zakażenia drobnoustrojem chorobotwórczym,
 • stosowanie właściwej techniki kaszlu i odkrztuszania – chusteczki higieniczne lub ligninę stosowaną do odkrztuszania plwociny wyrzucaj do koszy oznaczonych jako odpady medyczne (wkład – czerwone worki),
 • bycie czujnym – proś personel medyczny o dezynfekcję rąk i stosowanego sprzętu (np. słuchawek lekarskich), o ile nie jest to sprzęt jednorazowy, przed kontaktem z Tobą (Twoim dzieckiem),
 • bycie konsekwentnym – zasad izolacji przestrzegaj nie tylko w szpitalu, ale także poza nim (na ławeczce przed szpitalem, w samochodzie, w kawiarni). Ryzyko zakażenia istnieje, gdy spotykasz się z innymi chorymi także poza szpitalem.